REGULAMENT
Regulament de participare la Swimathon București 2022


1. Cadrul general de desfășurare Swimathon București

Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru proiecte din comunitatea locală. 
Este un mecanism prin care comunitatea interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment aleg un proiect pe care îl susțin și adună cât mai mulți susținători care îi sprijină prin donații. Donatorii donează sume fixe; de ex: 80 lei, 100 lei, 200 lei sau orice altă sumă dorită.

Fondurile strânse vor fi direcționate de către Fundația Comunitară București către organizațiile sau grupurile de inițiativă participante, care și-au înscris proiectele, pe baza unui contract de finanțare nerambursabil. Finanțările vor fi acordate după încheierea procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat cu fiecare proiect în parte.

Proiectele care vor participa la Swimathon 2022 aplică pentru participare, iar un juriu extern, desemnat de Fundația Comunitară București, va alege proiectele care vor fi reprezentate la eveniment.

De asemenea, organizatorul va reține un procent din totalul strâns pentru fiecare proiect, pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului după cum urmează:

Pentru cazul în care un proiect nu reușește să strângă 10.000 de lei, organizatorul își rezervă dreptul de a reține o taxă fixă de 1.000 de lei pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului

Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

Pentru fiecare proiect, se vor putea înscrie minimum 10 înotători-fundraiseri care vor putea acționa individual sau în echipe. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri. Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul evenimentului, fiecare înotător-fundraiser înscris va achita individual către Organizator (Fundația Comunitară București) o sumă de 80 de lei, până cel târziu la 15 iunie 2022, sumă care va reprezenta prima donație care va intra în contul proiectului pe care îl reprezintă.

Pentru mai multe detalii: 
Miruna Nichita 
Project Manager – Fundația Comunitară București 
Email miruna [at] fundatiacomunitarabucuresti.ro  
swimathonbucuresti.ro 
Mult succes!

Criterii de selecție 
Cine poate înscrie proiecte? 

Organizații non-profit și grupuri de inițiativă, care: 

• au o comunitate activă, care îi susține și îi promovează 
• au capacitatea de a derula o campanie amplă de strângere de fonduri în vederea atingerii obiectivelor financiare propuse 
• au capacitatea de a atrage minimum 10 înotători-fundraiseri virtuali (individuali sau repartizati in echipe) 
• o echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri

Formularul de înscriere

• completat în limba română până la data limita specificată în calendarul oficial 
• completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A)

Selectăm proiecte care:

• nu realizează activități de natură politică; 
• nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la 
• una sau mai multe categorii sociale și/sau economice; 
• nu sprijină direct sau indirect activități sau organizații teroriste și/sau de crimă organizată; 
• aduc un plus de valoare comunității locale în care își desfășoară activitățile; 
• se adresează unor grupuri diverse de beneficiari din comunitatea locală; 
• stimulează interacțiunea dintre membrii comunității; 
• prevăd un buget clar și realist; 
• strâng fonduri pentru activități din calendarul 2022+ 
• pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o 
• justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt 
• încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung; 
• produc rezultate concrete, relevante pentru comunitățile din București și Ilfov, care pot 
• continua și după finalizarea perioadei de finanțare.

Calendar 2022:

• Lansare apel înscriere proiecte: 10 februarie 
• Înscriere proiecte: 10 februarie – 15 martie 
• Anunț proiecte participante: după 25 martie 
• Întâlnire online aliniere proiecte participante: final de martie 
• Semnare contracte și finalizare formalități: până la 14 aprilie 
• Perioadă prospectare și înscriere înotători-fundraiseri: 7 aprilie – 13 mai 
• Training online cu înotătorii-fundraiseri: 18 sau 19 mai 
• Lansare oficială a campaniei de fundraising: 18/19 mai 
• Campanie de strângere de fonduri: 18/19 mai – 10 iulie 
SWIMATHON BUCUREȘTI: 18-19 iunie 
• Direcționare fonduri către proiecte: până la 15 septembrie 
• Comunicarea rezultatelor proiectelor: după 15 noiembrie 2022


2. Mecanismul-platformă Swimathon – etape, termeni și condiții

2.1.1 Etapa 1 – Înscrierea de proiecte:

Organizațiile sau grupurile de inițiativă vor înscrie proiecte pe platforma swimathonbucuresti.ro

Organizațiile sau grupurile de inițiativă vor înscrie proiecte pe platforma swimathonbucuresti.ro  

Pentru a putea înscrie un proiect este necesară crearea unui cont de utilizator. După activarea contului, utilizatorul se va loga în contul aferent si va înscrie un proiect folosind butonul << Crează proiect nou >> și urmărind pașii de pe ecran.

După completarea tuturor câmpurilor, formularul poate fi:

Salvat pentru a fi editat ulterior înainte de a fi trimis în jurizare (Atenție! Proiectele trebuie finalizate și trimise în jurizare prin platformă până cel târziu la data de 15 martie 2022!

sau

Trimis, caz în care proiectul este considerat finalizat și trimis către jurizare, nemaiputând fi editat. 

Proiectul nu va deveni vizibil decât după procesul de selecție și doar în cazul în care a fost aprobat ca participant la ediția 2022.


2.1.2 Etapa 2 – Jurizare proiecte:

Un juriu extern nominalizat de către Fundația Comunitară București va evalua și selecta din totalul proiectelor înscrise proiectele participante la ediția Swimathon București 2022.


2.1.3 Etapa 3 – Anunț proiecte participante:

Fundația Comunitară București va anunța lista proiectelor participante prin canalele de comunicare disponibile și pe swimathonbucuresti.ro


2.1.4 Etapa 4 – Înscrierea înotătorilor-fundraiseri:

Înotătorii-fundraiseri se vor înscrie individual sau în cadrul unei echipe pe platforma swimathonbucuresti.ro. O echipă poate fi formată din minimum 2 și maximum 10 înotători-fundraiseri, pentru a reprezenta și susține un proiect. 
La Swimathon București se pot înscrie pe platforma swimathonbucuresti.ro și înotători minori (individual sau în cadrul unei echipe), caz în care se va solicita la adresa miruna [at] fundatiacomunitarabucuresti.ro “Declarația pe proprie răspundere” ce va fi completată și semnată de părinte/tutorele legal și trimisă la aceeași adresă de email, până cel târziu la 15 iunie 2022. 
Fiecare echipă de înotători-fundraiseri va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul va fi desemnat de către membrii echipei din rândurile lor; atât echipa de înotători, cât și coordonatorul de echipă vor fi înscriși pe platformă, în momentul înscrierii echipei pe platformă. 
Rolul coordonatorului de echipă este de comunicare (cu organizația reprezentată, înotătorii și organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele administrative și legate de campania de strângere de fonduri. 
Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul evenimentului, fiecare înotător înscris va achita până cel târziu la 15 iunie 2022, individual către organizator, suma de 80 de lei, sumă care va reprezenta prima donație care va intra în contul proiectului pe care îl susține.


2.1.5 Etapa 5 – Donații:

Donatorii vor oferi sume fixe pentru susținerea înotătorului-fundraiser, a echipei sau a proiectului favorit (de ex.: 50 de lei, 80 de lei, 100 de lei, 200 de lei sau orice altă sumă dorită). 
Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către înotătorii-fundraiseri și de organizațiile/ proiectele participante. 
Donațiile vor fi făcute prin intermediul platformei swimathonbucuresti.ro, donatorii completând un formular (angajament de plată). Contribuțiile vor fi realizate direct către Fundația Comunitară București prin modalitățile de plată menționate la punctul 3.12.


2.2 Etapa 1 – Înscrierea de proiecte:

2.2.1 Proiectele selectate și participante la ediția 2022 Swimathon vor fi de acord cu următoarele:

• regulamentul de participare la Swimathon București 2022; 
• plata taxei individuale de 250 de lei per proiect, conform Cadrului General de desfășurare Swimathon București, până cel târziu la 14 aprilie 2022; 
• procentul reținut de către organizator din totalul strâns pentru fiecare proiect, pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului după cum urmează:

• fiecare proiect va înscrie minimum 10 înotători-fundraiseri care vor putea acționa individual sau în echipe. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri. 
• fiecare înotător-fundraiser înscris va plăti individual către organizator suma de 80 de lei, reprezentând prima donație către proiectul pe care îl susține, nu mai târziu de 15 iunie 2022; 
• în timpul și/sau după încheierea campaniei de strângere de fonduri, Fundația Comunitară București va pune la dispoziția proiectelor datele personale ale donatorilor doar dacă proiectul/organizația a făcut, la înscriere, dovada deținerii unei politici în vigoare de prelucrare a datelor cu caracter confidențial confidential și dacă donatorul și-a exprimat acordul cu privire la acest aspect. 
• datele de contact (înotători-fundraiseri și donatori) vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației Comunitare București, doar în legătură cu comunicarea Swimathon, și nu vor fi transmise unei terțe părți, fără acordul lor.


2.2.2 Înscriindu-se pe platforma swimathonbucuresti.ro, înotătorii-fundraiseri vor fi de acord cu următoarele:

• regulamentul de participare la Swimathon București 2022; 
• punerea datelor de contact (adresă corespondență, nume complet, email și număr de telefon) la dispoziția Organizatorului. Datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației Comunitare București, doar în legătură cu comunicarea Swimathon și nu vor fi transmise unei terțe părți, fără acordul înotătorului-fundraiser; 
• reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului General de desfășurare Swimathon București; 
• plata sumei de 80 de lei per înotător-fundraiser, reprezentând prima donație către proiectul pe care îl susțin, nu mai târziu de 15 iunie 2022.


2.2.3 Înscriindu-se pe platforma swimathonbucuresti.ro, donatorii vor fi de acord cu următoarele:

• regulamentul de participare la Swimathon București 2022; 
• suma donată va fi direcționată sub forma unei finanțări spre proiectul susținut prin intermediul Fundației Comunitare București; 
• reținerea unui procent din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului General de desfășurare Swimathon București 
• punerea datelor de contact (nume complet, email și număr de telefon) la dispoziția organizatorului; datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al Fundației 
• Comunitare București și nu vor fi transmise unei terțe părți, fără acordul donatorului.


2.2.4 În funcție de sponsorii finali ai evenimentului, în cadrul Swimathon, organizatorul poate decide acordarea unor premii precum:


3. Regulamentul privind campaniile de strângere de fonduri

3.1 Pot înscrie proiecte în Swimathon București 2022, urmând să strângă fonduri pentru acestea, următoarele categorii: organizații non-profit și grupuri de inițiativă.

3.2 Pentru înscrierea proiectelor, va fi completată secțiunea Înscrie Proiect pe swimathonbucuresti.ro. În urma înscrierii, un juriu extern va evalua proiectele conform criteriilor de selecție și va prezenta lista proiectelor selectate să participe la Swimathon București 2022.

3.3. Fiecare proiect participant la Swimathon București 2022 trebuie să aibă capacitatea de a atrage și de a înscrie minimum 10 inotatori-fundraiseri virtuali care pot derula campanii de strangere de fonduri – individual sau în echipă. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri.

3.4 Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

3.5 Proiectul devine vizibil pe plaformă în urma selecției juriului și aprobarea Organizatorului.

3.6 Fiecare proiect participant va fi reprezentat în cadrul evenimentului Swimathon București de înotători-fundraiseri virtuali în număr nelimitat, care pot înota individual sau se pot grupa în echipe a minimum 2 înotători-fundraiseri, respectiv, maximum 10 înotători-fundraiseri fiecare. Aceștia se vor înscrie completând formularul pus la dispoziție pe swimathonbucuresti.ro

3.7 Fiecare echipă de înotători-fundraiseri va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul va fi desemnat de către membrii echipei din rândurile lor; atât echipa de înotători, cât și coordonatorul de echipă vor fi înscriși pe platformă, în momentul înscrierii echipei pe platformă.

3.8 Rolul coordonatorului de echipă este de comunicare (cu organizația reprezentată, înotătorii și organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele administrative și legate de campania de strângere de fonduri.

3.9 Înotătorii-fundraiseri înscriși individual sau în echipă la Swimathon București vor putea fi susținuți completând formularul din secțiunea Donează.

3.10 Plățile vor fi realizate prin următoarele modalități:

A. Plata online cu cardul (MobilPay) prin platforma www.swimathonbucuresti.ro

Și/Sau

B. Prin bancă/ angajamentele de plată – date bancare: 
Fundația Comunitară București 
CUI 29472532 
Cont IBAN RO82 BACX 0000 0006 8633 0004, Banca Unicredit Bank, sucursala Domenii, 
București cu mențiunea “Susțin echipa/ înotătorul _____________________ la Swimathon 
București”, până cel târziu la 10 iulie 2022

La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare.

3.11 Sumele prevăzute în angajamentele de plată vor fi achitate de către donatori până cel târziu la data de 10 iulie 2022. În angajamentul de plată, donatorul optează pentru susținerea unuia sau mai multor înotători-fundraiseri / proiecte cu o sumă fixă. De ex. 50 lei, 100 lei, 200 lei sau o altă sumă decisă de către donator.

3.12 Fundația Comunitară București va centraliza donațiile și angajamentele de plată și va trimite participanților informări periodice privind sumele achitate prin www.swimathonbucuresti.ro

3.13 După 22 iulie, Fundația Comunitară București va furniza o situație actualizată a sumelor strânse și va vira donațiile strânse de fiecare proiect în parte, până cel târziu la 15 septembrie 2022.


4. Altele

4.1 Pentru stimularea campaniilor de strângere de fonduri și suportul creativ al înotătorilorfundraiseri, aceștia vor primi periodic, de la Organizator, provocări virtuale pe care sunt invitați să le îndeplinească. Strângerea de fonduri nu este limitată și/sau nu depinde în nici un fel de îndeplinirea acestor provocări virtuale. Înotătorii-fundariseri (cât și proiectele) sunt încurajați să abordeze metodele pe care le consideră oportune pentru a-și atinge obiectivele financiare stabilite

4.2. Din cauza incertitudinilor cauzate de virusul COVID-19, Organizatorul își rezervă dreptul de a opta pentru desfășurarea Swimathon București 2022 doar în spațiu virtual. Cu toate acestea, având în vedere reglementările în vigoare și restricțiile sanitare, Organizatorul va face tot ce îi stă în putință să organizeze și un eveniment fizic, la bazin, în weekendul 18-19 iunie 2022 cu sau fară accesul publicului. O decizie finală în acest sens va fi luată și comunicată în jurul datei de 20 aprilie sau în funcție de reglementările și restricțiile impuse de către autoritățile statului român, înainte de weekendul Swimathon București.

Pentru mai multe detalii:

Miruna Nichita
Project Manager – Fundația Comunitară București 
Email: miruna [at] fundatiacomunitarabucuresti.ro

Din 2013, Fundația Comunitară București organizează anual Swimathon București.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro